2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ  ÖNLİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "Galatasaray Üniversitesi Çift Anadal Programları Yönergesi" kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Meslek Yüksekokulumuz Programları arasında açılacak Çift Anadal Programı için kontenjanlar, başvuru tarihleri ve başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

Çift Anadal Başvuru Tarihleri: 03-07 Eylül 2018

Çift Anadal Başvuru Adresi: Meslek Yüksekokulu Sekreterliği

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  • Başvuru Dilekçesi

Başvuru ve Kabul Koşulları:

  • Öğrenci birinci anadal programının üçüncü yarıyılın başında olmalıdır,
  • Öğrenci başvuru yaptığı yarıyıla kadar birinci anadal programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olmalıdır,
  • Öğrencinin başvuru tarihindeki genel not ortalaması 4,00 tam not üzerinden en az 3,00 olmalı ve öğrenci birinci anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst yüzde yirmilik dilimde olmalıdır,
  • Birinci anadal programında genel not ortalaması en az 3,00 olan ancak birinci anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmilik dilimde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanı ve üzerinde puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal Programlarının Kontenjanları 

Program AdıKontenjan
Gemi Makineleri İşletme 3
Deniz Ulaştırma ve İşletme 4