Meslek Yüksekokulu’nun kuruluş amacı, ileri meslek bilgisine ve felsefesine sahip öğrenciler yetiştirerek, ilgili sektörün ara eleman ve orta kademe yönetici ihtiyacını karşılamaktır. Bu doğrultuda, Galatasaray Üniversitesi’nin vizyonuna uygun olarak, mezunlarının niteliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya koyabilmelerine ve alanlarında önderlik etmelerine olanak verecek, evrensel değerlerle temellendirilmiş kaliteli bir eğitim ve öğretim programını düzenlemek ve yürütmek amaç ve görev edinilmiştir.

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde eğitim-öğretime veren iki adet denizcilik programı bulunmaktadır:

  • Gemi Makineleri İşletme Programı
  • Gemi Ulaştırma ve İşletme Programı

Bu programlar, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) projesi çerçevesinde ve ikinci öğretim kapsamında, Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi ile ilişkili olarak faaliyetine devam etmektedir.

Programlarımıza her yıl 25 (yirmibeş) er öğrenci kabul edilmektedir. Öğrencilerimiz, üniversitemiz yerleşkesi içinde ve Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi’nde tahsis edilen dersliklerde öğrenim görmektedirler. Uygulama ve laboratuvar çalışmalarının tamamı ise Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi yerleşkesinde mevcut olanaklardan yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu yerleşke ile Üniversitemiz yerleşkesi birbirlerine komşu konumda bulunmaktadır.

Denizcilik programlarımızın eğitimleri Denizcilik Müsteşarlığı tarafından belgelendirilmiştir. Bu kapsamda, mezunlarımız ve öğrencilerimiz, Müsteşarlık tarafından düzenlenen izin formunda belirtilen ilgili belgeleri alma hakkına sahiptirler.

Sorumluluğumuzdaki denizcilik programlarının içerdiği süreçleri, kaynakları verimli kullanarak ve uygun planlamayla, STCW 78 ve ekleri; gemi adamları eğitim, belgelendirme ve vardiya tutma standartları (standards of training certification and watchkeeping) ile belirlenen uluslararası standartları karşılayacak kaliteye çıkarmak, sıfır hata ve önleyici sistem yaklaşımı ile olası aksaklıkları önlemeye çalışarak eğitim kalitesini Gemiadamları Yönetmeliği, Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi, YÖK mevzuatı ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde sürekli iyileştirmek, kazanılan bilgi ve deneyimleri geleceğe aktarmak kalite politikamızı oluşturmaktadır.