Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun kuruluş amacı, ileri meslek bilgisine ve felsefesine sahip öğrenciler yetiştirerek, ilgili sektörün ara eleman ve orta kademe yönetici ihtiyacını karşılamaktır. Bu doğrultuda, T.C.Galatasaray Üniversitesi’nin vizyonuna uygun olarak, mezunlarının niteliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya koyabilmelerine ve alanlarında önderlik etmelerine olanak verecek, evrensel değerlerle temellendirilmiş kaliteli bir eğitim ve öğretim programını düzenlemek ve yürütmek amaç ve görev edinilmiştir.

Denizcilik Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde eğitim-öğretim veren iki adet programı bulunmaktadır:

  • Gemi Makineleri İşletme Programı
  • Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Denizcilik Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki programlar, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) projesi çerçevesi ve ikinci öğretim kapsamında, T.C.M.E.B. Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi teknik imkan ve kabiliyetleri kullanımına uygun protokol ile ilişkili olarak faaliyetine devam etmektedir.

Denizcilik Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki program başına her yıl 25 (yirmibeş) öğrenci olmak üzere toplamda 50 (elli) öğrenci kabul edilmektedir. Öğrencilerimiz, üniversitemizin Ortaköy’de bulunan yerleşkesi içinde ve Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi uygulama alanlarında öğrenim görmektedirler. Bu iki yerleşke birbirlerine komşu konumda bulunmaktadır.

Denizcilik programlarımızın eğitimleri; T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uluslar arası olacak şekilde belgelendirilmiştir. Bu kapsamda, mezunlarımız ve öğrencilerimiz, T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen izin formunda belirtilen ilgili belgeleri alma hakkına sahiptirler.

Eğitim ve Öğretim sorumluluğumuzdaki denizcilik programlarının içerdiği süreçleri, kaynakları verimli kullanarak ve uygun planlamayla, dünya denizcilik eğitim standartlarını belirleyen eğitim esası olan STCW 1978/1995/2010 ve ekleri; gemi adamları eğitim, belgelendirme ve vardiya tutma standartları (STCW-Standards of Training Certification and Watchkeeping) ile belirlenen uluslararası standartları karşılayacak kaliteye çıkarmak, hatasızlığa yaklaşma ve önleyici sistem yaklaşımı ile olası aksaklıkları önlemeye çalışarak eğitim kalitesini Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği, YÖK mevzuatı ve T.C.Galatasaray Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde sürekli iyileştirmek, kazanılan bilgi ve deneyimleri geleceğe aktarmak kalite politikamızı oluşturmaktadır.