Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2020-2021 dönemi Hazırlık öğ-rencileri ile Oryantasyon Toplantısı 9 Ekim 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Fakülte Dekanı Prof. Dr. İnci Çınarlı, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Gaye Aslı Sancar Demren ve Dr. Öğr. Üyesi Murad Özdemir katıldı. İletişim Fakültesinin hem fiziki olanakları hem de Erasmus, Çift Anadal ve Yandal Programları ile Bordeaux Montaigne Eş Diploma Programı gibi imkanlarının anlatıldığı toplantıda yeni öğrencilerle tanışıldı. İletişim Fakültesini tercih eden öğrencilerin hedef ve kariyer planlarının dinlendiği toplantıda gelecek dönem için önemli tavsiyelerde bulunuldu. 

Iletisim-Fakultesi-Oryantasyon1